Mr. Aniket Kalyankar

Mr. Aniket Kalyankar got placed From Infinite Graphix Technologies

Mr. Atul Shinde

Mr. Atul Shinde got placed From Infinite Graphix Technologies

Mr. Shrinath Dhumal

Mr. Shrinath Dhuma got placed From Infinite Graphix Technologies

Mr. Shubham Gadhave

Mr. Shubham Gadhave got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-16 at 12.59.36 PM

Ms. Nidhi Badgujar

Ms. Nidhi Badgujar got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-20 at 4.48.08 PM

Mr. Akash Jadhav

Mr. Akash Jadhav got placed From Infinite Graphix Technologies

Mr. Akshay Deshmukh

Mr. Akshay Deshmukh got placed From Infinite Graphix Technologies

Mr. Gaurav Kadu

Mr. Gaurav Kadu got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-14 at 2.55.58 PM

Mr. Ganesh Patil

Mr. Ganesh Patil got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-11 at 5.23.48 PM

Mr. Pratap Lokahande

Mr. Pratap Lokahande got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-14 at 2.56.55 PM (1)

Mr. Sameer Kale

Mr. Sameer Kale got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-12 at 3.25.42 PM

Ms. Siddhi Barhate

Ms. Siddhi Barhate got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-30 at 1.19.54 PM (2)

Ms. Pushpa Nimje

Ms. Pushpa Nimje got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-04 at 2.04.54 PM (1)

Mr. Ajay Kangore

Mr. Ajay Kangore got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-14 at 2.56.14 PM

Mr. Akash Desai

Mr. Akash Desai got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-11 at 12.56.51 PM

Ms. Sayali Patil

Ms. Sayali Patil got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-27 at 10.04.22 AM

Mr. Sanket Pradhan

Mr. Sanket Pradhan got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-27 at 10.04.40 AM

Mr. Ajit Patil

Mr. Ajit Patil got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-02-05 at 11.34.37 AM (1)

Mr. Swadesh Pal

Mr. Swadesh Pal got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-30 at 1.10.05 PM (2)

Mr. Ajit Patil

Mr. Ajit Patil got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-08 at 12.19.36 PM (1)

Mr. Akshay Dhabliya

Mr. Akshay Dhabliyal got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-08 at 2.29.04 PM

Mr. Ashish Pawar

Mr. Ashish Pawar got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-08 at 2.29.04 PM (1)

Mr. Ravi Kashid

Mr. Ravi Kashid got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-06 at 4.34.03 PM

Ms. Meera Lipne

Ms. Meera Lipne got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-08 at 12.19.36 PM

Mr. Vishal Mogal

Mr. Vishal Mogal got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-04 at 11.09.57 AM

Mr. Pranil Khatal

Mr. Pranil Khatal got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-08 at 12.19.36 PM (2)

Mr. Prasad Choudhari

Mr. Prasad Choudhari got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2021-01-08 at 12.38.46 PM

Ms. Bhagyashri Gaderao

Ms. Bhagyashri Gaderao got placed From Infinite Graphix Technologies

Untitled design (22)

Mr. Shubham Gadhave

Mr. Shubham Gadhave got placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-12-09-at-12.53.02-PM.jpeg

Mr. Omkar Vichare

Mr. Omkar Vichare got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-12-09-at-12.53.02-PM-3.jpeg

Mr. Mahesh Solanki

Mr. Mahesh Solanki got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-12-09-at-12.53.02-PM-2.jpeg

Mr. Bahubali Iraj

Mr. Bahubali Iraj got placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-11-08 at 12.21.39 PM

Ms. Megha Mane

Ms. Megha Mane Got Placed From Infinite Graphix Technologies

Mr.Laukik Koli

Mr.Laukik Koli Got Placed From Infinite Graphix Technologies

Mr.Charudatt Mete

Mr. Charudatt Mete Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-11-08 at 12.22.09 PM

Ms. Apeksha Janbandhu

Ms. Apeksha Janbandhu Got Placed From Infinite Graphix Technologies

Ms. Priyanka Yelgunde

Ms. Priyanka Yelgunde Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-11-08 at 12.20.01 PM

Ms. Venisha Dive

Ms. Venisha Dive  Got Placed From Infinite Graphix Technologies

Mr. Rasik kulkarni

Mr. Rasik kulkarni Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-11-08 at 12.21.12 PM

Mr. Narhari Chate

Mr. Narhari Chate Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-09-12 at 12.45.36 PM

Mr. Mahesh Tapkir

Mr. Mahesh Tapkir Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-09-12 at 12.45.56 PM

Mr. Dhairyashil. S. Desai

Mr. Dhairyashil. S. Desai  Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-09-12 at 12.46.28 PM

Mr. Shubham Bhavsar

Mr. Shubham Bhavsar Got Placed From Infinite Graphix Technologies

Ms. Pratiksha Kulkarni

Ms. Pratiksha Kulkarni Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-07-03 at 4.37.19 PM (1)

Mr.Vaibhav Shendkar

Mr. Suyog Bhole Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-05-30-at-12.44.34-PM.jpeg

Mr Suyog Bhole

Mr. Suyog Bhole Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp Image 2020-07-03 at 4.38.51 PM (1)

Mr. Akash Andhale

Mr.Hemant Medhekar Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-06-18-at-2.05.34-PM-1.jpeg

Mr.Hemant Medhekar

Mr.Hemant Medhekar Got Placed From Infinite Graphix Technologies

IMG_20200319_141729-2.jpg

Mrs. Meera Poshat

Mrs. Meera Poshat Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-03-29-at-3.52.27-PM.jpeg

Ms. Harsha Kokad

Ms. Harsha Kokad Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-03-30-at-11.46.36-AM.jpeg

Mr. Vikas Kanoje

Mr. Vikas Kanoje Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-05-30-at-12.47.04-PM.jpeg

Mr. Vishal Ganage

Mr. Vishal Ganage Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-02-18-at-1.00.22-PM-1.jpeg

Mr. Akshay Deshmukh

Mr. Akshay Deshmukh Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-02-26-at-11.49.15-AM-1.jpeg

Mr. Pranay Deokar

Mr. Pranay Deokar Got Placed From Infinite Graphix Technologies

WhatsApp-Image-2020-03-12-at-11.37.18-AM-1.jpeg

Mr. Varun Halhalli

Mr. Varun Halhalli Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-03-17-at-6.06.52-PM.jpeg

Mr. Omkar Sawant

Mr. Omkar Sawant Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-02-12-at-1.40.58-PM.jpeg

Mr. Tejas Autade

Mr. Tejas Autade Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-02-04-at-3.38.25-PM.jpeg

Mr. Aniket Kulkarni

Mr. Aniket Kulkarni Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-02-01-at-2.43.54-PM.jpeg

Miss. Sapna Bawankar

Miss. Sapna Bawankar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Screenshot_20200217-091632__01-1.jpg

Mr. Rahul Falak

Mr. Rahul Falak Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-29-at-12.35.36-PM.jpeg

Mr. Rajesh Kanherkar

Mr. Rajesh Kanherkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-29-at-4.09.42-PM.jpeg

Mr. Amey Shenai

Mr.Amey Shenai Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-02-01-at-10.47.19-AM.jpeg

Mr. Sanket Aher

Mr. Sanket Aher Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-02-01-at-2.43.39-PM.jpeg

Mr. Abhishek Oza

Mr. Abhishek Oza Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-25-at-4.02.27-PM.jpeg

Mr. Akshay Abhyankar

Mr. Akshay Abhyankar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

IMG_20200119_151625-3-scaled-1.jpg

Mr.Ramesh Jadhav

Mr.Ramesh Jadhav Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

IMG_20200119_150005-6-scaled-1.jpg

Miss. Rutuja Wagadari

Miss. Rutuja Wagadari Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-25-at-5.00.16-PM.jpeg

Mr. Jatin Sorte

Mr. Jatin Sorte Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-11.20.25-PM.jpeg

Miss. Sujata Sonar

Miss. Sujata Sonar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-07-at-9.42.27-PM.jpeg

Miss. Devshri Amilkanthwar

Miss. Devshri Amilkanthwar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-10-at-2.00.34-AM.jpeg

Mr. Bhushan Lohar

Mr. Bhushan Lohar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

82110243_877302912685953_7986390166770024448_n.jpg

Mr. Krishna Jaiswal

Mr. Krishna Jaiswal Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

80586300_859943221088589_5816243866134642688_n.jpg

Miss. Divya Malviya

Miss. Divya Malviya Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

81274527_861004377649140_6504652146439356416_n.jpg

Miss. Kashmira Chaudhari

Miss. Kashmira Chaudhari Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2019-12-29-at-9.48.44-PM.jpeg

Mr. Prashant Darekar

Mr. Prashant Darekar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2019-12-30-at-12.55.12-AM.jpeg

Mr. Akshay Patil

Mr. Akshay Patil Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.47-PM-2.jpeg

Miss. Nidhi Telrandhe

Miss. Nidhi Telrandhe Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.48-PM.jpeg

Mr. Sagar Sulgadale

Mr. Sagar Sulgadale Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.49-PM.jpeg

Mr. Tejas Autade

Mr. Tejas Autade Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.49-PM-1.jpeg

Mr. Kaustubh Naware

Mr. Kaustubh Naware Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Harshal Kashikar

Mr. Harshal Kashikar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Vaidehi Shinde

Miss. Vaidehi Shinde Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.47-PM.jpeg

Miss. Samiksha Kumbhalkar

Miss. Samiksha Kumbhalkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.47-PM-1.jpeg

Miss.Mitali Khatri

Miss.Mitali Khatri Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.45-PM.jpeg

Mr. Gaurav Bhole

Mr. Gaurav Bhole Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Ashish Bagul

Mr. Ashish Bagul Successfully Got placed As a Design Engineer in Outinord Formworks Pvt Ltd.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.45-PM-1.jpeg

Miss. Priyanka Zope

Miss. Priyanka Zope Got Placed As a Design Engineer in Semsys Pvt Ltd.

WhatsApp-Image-2020-01-16-at-10.14.46-PM.jpeg

Mr. Amit Mudgal

Mr. Amit Mudgal Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shubham Hibare

Mr. Shubham Hibare Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Hukesh Dhokpande

Mr. Hukesh Dhokpande Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Saket Pisudde

Mr. Saket Pisudde Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Dipak Khomane

Mr. Dipak Khomane Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Mohit Lonagre

Mr. Mohit Lonagre Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Ms. Chaitali Nandawate

Ms. Chaitali Nandawate Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Prasanna Dakhore

Mr. Prasanna Dakhore Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Pradeep Sawantt

Mr. Pradeep Sawantt Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Bhushan Potdar

Mr. Bhushan Potdar Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Ms. Chaitali Nandawate

Ms. Chaitali Nandawate Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Prasanna Dakhore

Mr. Prasanna Dakhore Successfully Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Dinesh Harbade

Mr. Dinesh Harbade Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Apurva Jagtap

Miss. Apurva Jagtap Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Khushbu Patil

Miss. Khushbu Patil Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Parimal Rane

Mr. Parimal Rane Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shubham Khatavkar

Mr. Shubham Khatavkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Priyanka Kadam

Miss. Priyanka Kadam Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss.Shubhangi Bhatkar

Miss.Shubhangi Bhatkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Rahul Deshmukh

Mr. Rahul Deshmukh Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Pranita Thorat

Miss. Pranita Thorat Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Vimal Thakkar

Mr. Vimal Thakkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Tushar Tathod

Mr. Tushar Tathod Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Akash Kolte

Mr. Akash Kolte Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Pranali pandit

Miss. Pranali pandit Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Akshay Rangari

Mr. Akshay Rangari Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Aniruddha Ryapanwad

Mr. Aniruddha Ryapanwad Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Vinayak Shinde

Mr. Vinayak Shinde Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Pooja Misal

Miss. Pooja Misal Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Bhushan walse

Mr. Bhushan walse Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Rushikesh Tidke

Mr. Rushikesh Tidke Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Mohammad Ajij

Mr. Mohammad Ajij Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Ashutosh Patil

Mr. Ashutosh Patil Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Komal Patil

Ms. Komal Patil Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr.Nikhil Lokhande

Mr. Nikhil Lokhande Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Rahul Desai

Mr. Rahul Desai Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Akash Jadhav

Mr. Akash Jadhav Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss.Apeksha Tapse

Ms.Apeksha Tapse Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr.Shubham Kandalkar

Mr.Shubham Kandalkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Ms. Payal Sawant

Ms. Payal Sawant Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Ms. Shivani Gan

Ms. Shivani Gan Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Tushar Hatkar

Mr. Tushar Hatkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Suchita Ingale

Ms. Suchita Ingale Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Tushar Hatkar

Mr. Tushar Hatkar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shubham Lad

Mr. Shubham Lad Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Ms. Payal Sawant

Ms. Payal Sawant Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Devashree Amilkanthwar

Ms. Devashree Amilkanthwar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Pranoti Kindarle

Miss. Pranoti Kindarle Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Akash Mane

Mr. Akash Mane Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Apurva Belgamwar

Ms. Apurva Belgamwar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Prathmesh Anpat

Mr. Prathmesh Anpat Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Harshwardhan Bhamare

Mr. Harshwardhan Bhamare Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Narayan Sutar

Mr. Narayan Sutar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr.Abhay Pawar

Mr.Abhay Pawar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr.Sahil Bagwan

Mr.Sahil Bagwan Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shubham Shukla

Mr.Shubham Shukla Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Ankit Gaikwad

Mr. Ankit Gaikwad Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shubham Sharma

Mr. Shubham Sharma Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shafeeque khan

Mr. Shafeeque khan Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Vishal Chouhan

Mr. Vishal Chouhan Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Surbhi Deshmuk

Miss Surbhi Deshmukh Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Harshal Potdukhe

Mr. Harshal Potdukhe Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Kiran Patil

Miss Kiran Patil Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Divya Pillai 

Miss Divya Pillai Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Payal Suryawanshi

Miss Payal Suryawanshi Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Anmol Choumal

MR. Anmol Choumal Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shantanu Kapad

Mr. Shantanu Kapade Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Bhavica Sapariya

Miss Bhavica Salariya Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Omkar Pawar

Mr. Omkar Pawar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Aniruddha Ryapanwad

Mr. Aniruddha Ryapanwad Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Khushabu Wanjari

Miss. Khushabu Wanjari Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Gaurav Maske

Mr. Gaurav Maske Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Miss. Shweta Deshmukh

Miss. Shweta Deshmukh Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Ishwar Kandekar

Mr. Ishwar Kandekar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Rahul Toraskar

Mr. Rahul Toraskar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Mayur Kulkarni

Mr. Mayur Kulkarni Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Anurag Devare

Mr. Anurag Devare Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Pragat Jallewar

Mr. Pragat Jallewar Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Sagar Karpe

Mr. Sagar Karpe Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Kalpesh Sikchi

Mr. Kalpesh Sikchi Got Placed From Infinite Graphix Technologies.

Mr. Shridhar Bhapari

Mr. Shridhar Bhapari Got Placed From Infinite Graphix Technologies.